background

Monday, September 20, 2010

Motivasi, Teknik Belajar dan Strategi Menghadapi Peperiksaan


"Kemahiran belajar disertai dengan motivasi belajar yang tinggi telah terbukti boleh meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan." - (Gall & Rakan-Rakan, Tools for Learning)

Pengurusan Masa Berkesan

  • Pengurusan Masa Cemerlang: Rahsia Utama Kejayaan
  • Jadual Waktu Belajar yang Berkesan
  • Mengatasi dan Mengawal Pembazir / Pembuang Masa

Kemahiran Belajar Di Kelas

  • Kepentingan Kemahiran Mendengar Ajaran Guru Di Kelas
  • Meningkatkan Kemahiran Anda Mendengar Ajaran Guru Di Kelas
  • Sikap yang Anda Harus Bentuk terhadap Setiap Guru
  • Cara-Cara Meningkatkan Minat terhadap Setiap Mata Pelajaran yang Anda Pelajari
  • Kewajiban dan Faedah-Faedah Menghadiri Setiap Kelas
  • Membina Keberanian dan Amalan Bertanya Guru Terutamanya Bila Anda Kurang Faham
  • Kaedah Membuat Nota dari Ajaran Guru Di Kelas
  • Kepentingan dan Kaedah Membuat Pembacaan Awal

Teknik-Teknik Membaca Berkesan

  • Teknik Membaca PQRST
  • Membaca dengan Berkesan: Panduan Umum
  • Kualiti-Kualiti Pembaca yang Baik

Teknik-Teknik Membuat Nota

  • Ciri-Ciri Nota yang Baik
  • Membuat Nota dari Ajaran Guru
  • Panduan Membuat Nota daripada Buku Teks
  • Membuat Nota - Kaedah 5R (Sistem Cornell)
  • Menstruktur dan Menyusun Nota-Nota Anda

Teknik Belajar Secara Berkumpulan

  • Faedah-Faedah Mengulangkaji Secara Berkumpulan
  • Faedah-Faedah Perbincangan
  • Langkah-Langkah Membentuk dan Melaksanakan Aktiviti Belajar Secara Berkumpulan

Strategi dan Teknik Persiapan Akhir Menghadapi Peperiksaan

STRATEGI UTAMA:
Memfokuskan Tumpuan Ke Arah Mencapai Kejayaan Cemerlang dalam Peperiksaan

  • Kepentingan dan Faedah-Faedah Membuat Persiapan Rapi dari Awal
  • Membina Fikiran Positif dan Keyakinan Diri yang Mantap
  • Memfokuskan Pemikiran dan Tindakan kepada Perkara yang Utama
  • Menjaga Kesihatan dan Kecergasan Diri Anda
  • Menggunakan Kepintaran Emosi Anda
  • Cara-Cara Mendapatkan Semula Tenaga bila Keletihan Belajar

Teknik-Teknik Mengulangkaji Pelajaran

  • Tempoh Mengulangkaji yang Optimum
  • Cara-Cara Mengulangkaji yang Berkesan
   • Merancang Program Mengulangkaji Anda
   • Pembahagian Mata Pelajaran yang Optimum dalam Mengulangkaji
   • Mengatasi Kelemahan Anda

Teknik-Teknik Mengingat

  • Kepentingan Memastikan Apa yang Anda Mesti Ingat, Anda Ingat
  • Kaedah Akronim
  • Kaedah Bunyi Seakan
  • Kaedah Membahagi Nombor
  • Kaedah Sistem Irama
  • Kaedah Uji Ingatan
  • Kaedah Ingat Semula
  • Kaedah Mengulang Berkali-Kali
  • Kaedah Bayangan Minda
  • Kaedah Perkaitan

Teknik-Teknik Menjawab Soalan-Soalan Peperiksaan

  • Jenis-Jenis dan Pendekatan Soalan-Soalan Peperiksaan
  • Cara-Cara Menjawab Soalan Subjektif
  • Cara-Cara Menjawab Soalan Objektif
  • Kesilapan yang Kerap Dilakukan oleh Calon Peperiksaan Semasa Menjawab Soalan

DOA-DOA MENGHADAPI PEPERIKSAAN

Pastikan anda mengulangkaji pelajaran anda.

Doa agar dikurniakan kefahaman yang baik dan ingatan yang sempurna sewaktu menelaah matapelajaran:
(DIBACA SEBELUM MENGULANGKAJI PELAJARAN SAMADA DARI BUKU ATAU NOTA)


(Allahummar zuqna, Ya Rabbi fahaman nabiyyiin, wa hifzaal mursaliin,
wa 'ilhaamal malaikatiil muqarrabbin, fii 'aafiyaati, ya Arhamar raahimiin
)

Maksudnya: "Wahai Tuhanku, kurniakanlah kami fahaman nabi-nabi dan hafalan para rasul
serta mendapat ilham dari para malaikat yang hampir denganMu,
juga kurniakanlah kami kesihatan Wahai Tuhan Yang Amat Pengasih"

Doa sebelum masuk kelas/dewan peperiksaan

(Wa hai yi' lanaa min amrinaa rashadaa)

Maksudnya: Ya Allah, persiapkan kami mengenai dengan urusan kami dengan petunjukMu)

Doa sewaktu lupa semasa menjawab soalan


(Subhaa na man laa ya naa mu wa laa yas huu
Allahumma zakkirnii maa nasiit
) 3 kali

Maksudnya: Maha Suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai,
Wahai Tuhanku, ingatkanlah aku apa-apa yang aku lupa)

Doa memohon kejayaan cemerlang -
dibaca sebelum tidur setiap hari sehinggalah keputusan peperiksaan diumumkan.

(Allahumma inni as-alukal fauza 'indal qadha
wa manaazilasy syuhada wa 'ai syas su 'a da'
wan nasra alaal a'daa')

Maksudnya: Ya Allah Kami memohon kejayaan dalam setiap ketentuan, tempat para syuhada'
dan kehidupan orang-orang bahagia serta kemenangan mengatasi musuh